Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Plan de práctica laboral en empresas 2014

A Deputación de Pontevedra pon en marcha un "Plan de práctica laboral", en colaboración coas empresas do sector privado da provincia de Pontevedra, para mozos titulados universitarios e de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa formación, coa finalidade de promover e completar a súa formación académica en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa futura incorporación ó mercado de traballo.

  

Empresas do sector turístico

  

 

Última modificación: mércores, 21 decembro 2016