Plan práctica laboral en empresas

Entrega de documentación

Deberedes descargar a documentación, que teredes que asinar e entregar na Deputación segundo as indicacións deste documento.

A documentación para entregar asinada é:

  • Comunicación do candidato seleccionado e do centro de destino elixido por este para a realización das prácticas (3 copias)
  • Declaración de confidencialidade (2 copias)
  • Declaracións do bolseiro (2 copias)
  • Prevención de Riscos Laborais (1 copia)
  • Modelo 145 (IRPF) (2 copias)

Ademais, deberedes traer:

  • Fotocopia da Tarxeta da Seguridade Social. (No caso de non ter nº da seguridade  social propio, deberedes acudir á Tesouraría da Seguridade Social a solicitalo).
  • Certificado do número da conta bancaria no que figure que sodes titulares desta
  • Certificado de discapacidade, no seu caso

O día 16 de novembro os candidatos seleccionados como Bolseiros titulares estades convocados na Deputación de Pontevedra para a recollida da documentación e a asignación de cita para o recoñecemento médico obrigatorio, da seguinte maneira:

Lugar da convocatoria: Salón de Plenos do Pazo Provincial da Deputación de Pontevedra.
Avenida de Montero Ríos, s/n, Pontevedra

16 de novembro
Hora Convocados
9:00 Seleccionados do Expediente do 2016E002 ata o 2016E023
09:45 Seleccionados do Expediente do 2016E026 ata o 2016E119

 

Datos de acceso

Para termos a seguridade de que es unha persoa real, introduce as letras do código Captcha no campo de texto e, a continuación, fai clic en Enviar