Plan práctica laboral en empresas

Proceso de selección

Procedemento para a asignación de destinos dos candidatos titulares e suplentes (pdf)
Elección de destino

Núm. de expediente Titulacións Lista provisional Lista definitiva Resultados do test Seleccionados
2016E002 Ciclo Superior en Administración e Finanzas (4 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E004 Ciclo Superior en Asistencia á Dirección (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E006 Ciclo Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Web (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E008 Ciclo Superior en Deseño e Edición de Publicacións Impresas e Multimedia (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E009 Ciclo Superior en Deseño e Xestión da Produción Gráfica (5 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E011 Ciclo Superior en Gráfica Publicitaria (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E012 Ciclo Superior en Guía, Información e Asistencia Turísticas (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E023 Ciclo Superior en Xestión de Vendas e Espazos Comerciais (6 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E026 Diplomatura en Ciencias Empresariais/Grao en Ciencias Empresariais/Grao en Xestión de Medianas e Pequenas Empresas/Grao en Comercio (14 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E028 Diplomatura/Grao en Educación Social (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E029 Diplomatura/Grao en Enfermería (2 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E030 Diplomatura/Grao en Fisioterapia (9 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E034 Diplomatura/Grao en Turismo (3 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E035 Enxeñería Industrial, orientación en Organización Industrial/Grao en Enxeñería en Organización Industrial (6 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E040 Enxeñería Técnica de Telecomunicación/Grao en Enxeñería de Tecnoloxías de Telecomunicación/Enxeñería de Telecomunicación (3 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E042 Enxeñería Técnica en Informática de Sistemas/Enxeñería Informática/Grao en Enxeñería Informática (2 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E043 Enxeñería Técnica en Informática de Xestión/Enxeñería Informática/Grao en Enxeñería Informática (5 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E048 Enxeñería Técnica Industrial en Mecánica/Enxeñería Industrial, orientación en Mecánica/Grao en Enxeñería Mecánica (5 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E051 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos/Grao en Nutrición Humana e Dietética/Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E061 Licenciatura/ Grao en Veterinaria (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E062 Licenciatura/Grao en Administración e Dirección de Empresas (2 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E066 Licenciatura/Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte (1 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E079 Licenciatura/Grao en Publicidade e Relacións Públicas (1 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E088 Ciclo Superior en Hixiene Bucodental (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E089 Licenciatura/Grao en Farmacia (3 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E091 Ciclo Superior en Automoción (4 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E093 Ciclo Superior en Dirección de Servizos de Restauración (5 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E095 Licenciatura/ Grao en Odontoloxía (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E096 Ciclo Superior en Programación da Produción en Fabricación Mecánica (2 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E098 Ciclo Superior en Paisaxismo e Medio Rural (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E099 Diplomatura/ Grao en Óptica e Optometría (2 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E100 Ciclo Superior en Construcións Metálicas (2 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E101 Ciclo Superior en Márketing e Publicidade (9 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E104 Enxeñería Técnica de Telecomunicacións, especialidade en Telemática/ Grao  en Enxeñería  de Tecnoloxías  de Telecomunicación, mención en Telemática/ Enxeñería de Telecomunicación, especialidade en Telemática (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E105 Enxeñería Técnica de Telecomunicación, especialidade en Sistemas Electrónicos/ Grao en Enxeñería  de Tecnoloxías  de Telecomunicación, mención en Sistemas Electrónicos/ Enxeñería de Telecomunicación, especialidade en Sistemas Electrónicos (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E109 Ciclo Superior en Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos (3 bolsas) Listas Listas Listas Listas
2016E116 Ciclo Superior en Mantemento Electrónico (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E117 Ciclo Superior en Deseño en Fabricación Mecánica (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E119 Grao en Deseño Téxtil e Moda (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E122 Ciclo Superior en Mecatrónica Industrial (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas
2016E123 Ciclo Superior en Mantemento de Instalacións Térmicas e de Fluídos (1 bolsa) Listas Listas Listas Listas