Revitaliza Plan compost

Subvencións para a consolidación do Plan Revitaliza

Bases reguladoras da nova convocatoria de subvencións para a consolidación do Plan Revitaliza

O prazo para a presentación de solicitudes amplíase ata o día 3 de decembro.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible en https://sede.depo.gal.

Última modificación: mércores, 31 outubro 2018