Revitaliza Plan compost

Subvencións para a consolidación do Plan Revitaliza

Bases reguladoras da nova convocatoria de subvencións para a consolidación do Plan Revitaliza

O prazo para a presentación de solicitudes será de tres (3) meses, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible en https://sede.depo.gal.