Pleno

O Pleno

O Pleno é o órgano colexiado de goberno e ten as funcións de aprobar as actuacións e as políticas institucionais da Deputación. Está composto por 27 deputados, representantes de todo o territorio, e presidido pola súa presidenta.
Entre as súas funcións principais destacan:

  • A organización da Deputación
  • A aprobación e modificación dos orzamentos
  • A aprobación dos plans de carácter provincial
  • A adquisición e alleamento de bens

O Pleno, para o mandato 2019-2023, constituíuse na sesión de 03 de xullo de 2019    .

As sesións ordinarias do Pleno terán lugar o último venres de cada mes, ás 12:00 horas. Se a data prevista coincide cun día festivo será a Xunta de Voceiros a que estableza o día no que terá lugar.

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: mércores, 23 outubro 2019