Viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín

Contacto e como chegar ao viveiro de empresas de Barro

Para cuestións administrativas do viveiro de empresas: a xefa e a técnica do Servizo de Cooperación, ademais do persoal administrativo do viveiro.

Teléfono: 986 804 100 (Servizo de Cooperación, ext. 40265/40267), viveiro (ext. 47313).

Correos electrónicos: marina.pineiro@depo.es, ana.mateos@depo.es e viveiro.barro-meis@depo.es.

Como chegar

Coordenadas: 42.516687, -8.676986

Última modificación: venres, 09 marzo 2018