Calidade

Estación Fitopatolóxica Areeiro

A Estación Fitopatolóxica Areeiro ten por obxectivo prioritario mellorar continuamente a calidade dos servizos prestados aos clientes. Por iso adaptou o seu funcionamento aos requisitos que establece a norma de xestión de calidade UNE-EN ISO 9001 e obtivo o recoñecemento externo da adecuada xestión da calidade do seu laboratorio por parte dunha entidade de certificación de calidade (concretamente AENOR).

Na actualidade a Estación Fitopatolóxica Areeiro está certificada para realizar as seguintes actividades desenvolvidas no laboratorio:

  • Detección e identificación de fungos fitopatóxenos e fitoplasmas por técnicas moleculares (PCR, PCR-RFLP, nested-PCR, multiplex-nested PCR e secuenciación).
  • Análises físico-químicas en kiwi (dureza, tamaño, sólidos solubles, amidón, acidez total e % de materia seca).
  • Mostraxe, análise e identificación de Bursaphelenchus xylophilus por morfoloxía e técnicas moleculares.
  • Detección de virus (GLRV I, II, III; GFLV; ArMV; GFKV) e bacterias Xylophilus ampelinus e Xylella fastidiosa, da vide, e Xylella fastidiosa, de leñosas e ornamentais, pola técnica ELISA.
  • Análises fisicoquímicas en solos (pH, catións, materia orgánica e fósforo).

Última modificación: luns, 16 novembro 2020