Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira

Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira

Convocatoria do concurso de ideas, con intervención de xurado, para a selección de tres propostas de estudo técnico, que sirva de base para a redacción do proxecto construtivo dunha ponte para peóns e bicicletas sobre o río Miño entre os parques Espazo-Fortaleza, en Goián-Tomiño, e O Castelinho, en Vila Nova de Cerveira.

As tres propostas gañadoras serán convidadas a participar na segunda fase, que consistirá nun procedemento negociado sen publicidade para a contratación do servizo de redacción do anteproxecto da ponte. O xurado terá en conta na súa valoración aquelas propostas que mellor resolvan os requirimentos paisaxísticos, funcionais, estéticos, de relación coa contorna e a súa natureza e/ou de sustentabilidade.

A redacción do deseño da nova ponte peonil e ciclista sobre o Miño está encadrada nunha das actividades do proxecto Visit Rio Minho presentado á primeira convocatoria do Programa Operativo España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 Interreg V-A nunha candidatura conxunta da Deputación de Pontevedra coa CIM do Alto Minho, os concellos do norte de Portugal, a Fundación CEER, o Centro Tecnolóxico do Mar e a Universidade de Vigo. Este proxecto obtivo un cofinanciamento do 75 % de fondos FEDER no marco da referida convocatoria do POCTEP 2014-2020 Interreg V-A, cun orzamento total aprobado de dous millóns de euros e cunha achega da Unión Europea de 1.500.000 euros.

O novo prazo de presentación é de 60 días naturais, contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio de rectificación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

Documentación en portugués

Nota: Co obxecto de facilitar o acceso e a correcta localización deste expediente no Perfil do Contratante, integrado na Plataforma de Contratación do Sector Público, infórmase que o referido Concurso de Ideas figura no Perfil do Contratante co número de expediente 2017015427, mantendo a mesma denominación (BOPPO 31/08/2017)

Última modificación: luns, 12 novembro 2018