Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Posto de profesora ou profesor colaborador de Anatomía Humana para a Escola de Enfermería

Esta convocatoria ten por obxecto a provisión dun posto de profesora ou profesor colaborador de Anatomía Humana con destino á Escola Universitaria de Enfermería para o curso académico 2019/2020, polo procedemento de urxencia e mediante o sistema de concurso

O prazo de presentación de solicitudes será de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación de esta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Última modificación: martes, 26 novembro 2019