Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Práctica laboral en empresas

A Deputación de Pontevedra pon en marcha un Plan de práctica laboral, en colaboración coas empresas do sector privado da provincia de Pontevedra para mozos titulados universitarios e de formación profesional, sen experiencia laboral previa, coa finalidade de completar a súa formación académica en áreas de coñecemento ou actividades que poidan facilitar a súa futura incorporación ó mercado laboral.

Bolseiros

  

 

Empresas

  

 

Última modificación: venres, 30 maio 2014