Practicum Depo

Erasmus+

Novo programa europeo de educación, formación, xuventude e deporte para 2014-2020.

É un programa da Unión Europea, financiado pola Comisión Europea, que apoia unha ampla serie de actividades nos ámbitos da educación, a formación, a xuventude e o deporte.

Erasmus+ ten como obxectivo mellorar as cualificacións e o emprego, así como modernizar a educación, a formación e o traballo xuvenil.

Dentro do ámbito da formación e a educación apoia a mobilidade transnacional nos seguintes ámbitos educativos:

A nivel estatal o Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE) é o organismo encargado da xestión, difusión e promoción do programa Erasmus+ no ámbito da educación e a formación (2014-2020); así mesmo, coordina e participa en proxectos nacionais e internacionais.

Última modificación: xoves, 06 xuño 2019

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.