Practicum Depo

Documentos

Relacionados coa mobilidade

 1. Convenio de subvención Erasmus+ Formación Profesional para estudos e/ou prácticas
  Recolle as condicións particulares da mobilidade, o acordo de aprendizaxe, as condicións xerais do convenio e o compromiso de calidade.
 2. Acordo de Aprendizaxe Erasmus+ para mobilidade para estudos e prácticas (Learning Agreement)
  Concreta as prácticas que vai realizar cada unha das persoas participantes.
 3. Compromiso de calidade Erasmus+ para mobilidade para estudos e prácticas (Quality Commitment)
  Establece as obrigas de cada unha das partes que interveñen na mobilidade.
 4. Certificado de incorporación ás prácticas (Incorporation Certificate)
  Xustifica o inicio do período de prácticas da mobilidade.
 5. Certificado de fin de estancia na empresa de prácticas (Certificate of Attendance)
  É emitido pola empresa de prácticas e xestionado pola organización intermediaria logo de finalizar as prácticas.
 6. Europass
  Rexistra formalmente os períodos de aprendizaxe ou formación realizados polo titular en países distintos ao seu, que lle é entregado a cada participante logo da finalización da mobilidade. Máis información dispoñible na sección "Outros documentos de interese".
 7. Diploma de aproveitamento de prácticas no estranxeiro
  É emitido pola propia Deputación de Pontevedra.

Outros documentos de interese

Europass

É un expediente persoal, composto por cinco documentos, que os cidadáns poderán utilizar con carácter voluntario para comunicar e presentar, de xeito claro e sinxelo, as aptitudes, titulacións e certificacións adquiridas ao longo da vida en toda Europa (Unión Europea, Área Económica de Libre Comercio, Espazo Económico Europeo e países candidatos), sempre que desexen buscar traballo ou solicitar a admisión nalgún programa educativo ou formativo.

Documentos Europass

Sobre o documento de mobilidade Europass (pdf)

Recoñecemento da mobilidade

A formación práctica recibida se lle recoñece a cada persoa participante mediante os seguintes instrumentos de recoñecemento da formación e as competencias adquiridas durante a mobilidade:

 • Documento de mobilidade Europass, tramitado pola Deputación de Pontevedra e expedido polo Centro Nacional Europass
 • Certificado de fin de estancia na empresa, expedido pola empresa ou organización de prácticas
 • Diploma de aproveitamento de prácticas no estranxeiro, expedido pola Deputación de Pontevedra 

Última modificación: xoves, 06 xuño 2019

 

 • erasmus +


 • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.