Practicum Depo

Antes da mobilidade

  • Realizar o test en liña inicial de coñecemento de idioma do país de destino
  • Asinar o Modelo de convenio de subvención Erasmus+ Formación Profesional para estudos e/ou prácticas
  • Asinar o Acordo de aprendizaxe Erasmus+ para mobilidade para estudos e prácticas (Learning Agreement)
  • Asinar o Compromiso de calidade Erasmus+ para mobilidade para estudos e prácticas (Quality Commitment)

O cumprimento de todas estas obrigas é indispensable para poder recibir o importe total da axuda. Poderáselles esixir aos estudantes que non presenten os informes o reembolso total ou parcial da subvención recibida.

Última modificación: xoves, 26 novembro 2015

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.