Practicum Depo

Oportunidades para os estudantes

A participación no proxecto ofrécelles aos estudantes a posibilidade de realizar prácticas formativas nun país estranxeiro durante un período aproximado de seis meses e medio para:

 • Mellorar a súa competencia nunha lingua estranxeira
 • Mellorar as súas competencias vinculadas ao seu perfil profesional
 • Aumentar a súa empregabilidade
 • Mellorar as súas expectativas laborais, facilitándolles a transición do ámbito da educación e a formación ao mercado laboral

Para acadar estes resultados as persoas beneficiarias contarán con:

 • Axuda para a viaxe de ida e a de volta ao destino das prácticas
 • Preparación lingüística antes e durante a mobilidade
 • Prácticas en empresas
 • Axuda para o aloxamento e a manutención na cidade de destino das prácticas
 • Titorización do programa de prácticas
 • Supervisión do programa de prácticas
 • Seguro de viaxe

A formación realizarase en empresas ou noutras entidades (por exemplo, administracións públicas ou organizacións non gubernamentais) para adquirir experiencia laboral.

Os países de destino previstos inicialmente para realizar as prácticas son Reino Unido, Finlandia, Francia e Italia.

Última modificación: xoves, 26 novembro 2015

 

 • erasmus +


 • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.