Practicum Depo

Selección

O centro educativo realiza a selección do estudantado en función do número de mobilidades concedidas ao centro. A Deputación de Pontevedra participa tamén no proceso selectivo.

A selección realízase por procedementos equitativos, transparentes e igualitarios baseándose nos seguintes criterios de selección:

  • Cumprimento dos requisitos establecidos no programa Erasmus+ (si/non)
  • Adecuación da titulación e o perfil (30 %)
  • Coñecemento de idiomas no nivel requirido (20 %)
  • Expediente académico (30 %)
  • Méritos (10 %)
  • Entrevista persoal (10 %)

Última modificación: martes, 24 novembro 2015

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.