Practicum Depo

Coñecemento de idiomas

É necesario un coñecemento mínimo do idioma do país de destino?

Non é necesario; non obstante, a empresa de acollida poderá establecer un nivel mínimo. Hai que ter en conta que un coñecemento básico vai ser necesario para poder desenvolverse no día a día.

Por outro lado, o participante deberá realizar unha avaliación en liña da súa competencia lingüística (ao inicio e ao final do período de mobilidade)  se a lingua principal de ensinanza ou de traballo é alemán, francés, inglés ou italiano, ou cando así se acorde, salvo que sexa nativo da lingua en cuestión.

Que apoio lingüístico ofrece o programa? 

O programa ofrécelles apoio lingüístico aos participantes mediante unha ferramenta en liña: Online Linguistic Support (OLS), dispoñible en alemán, francés, inglés, italiano e neerlandés.

O apoio lingüístico en liña abarca dúas facetas: a avaliación das competencias lingüísticas  (ao inicio e ao final da mobilidade), mediante un test en liña de carácter obrigatorio e a posibilidade de seguir formándose mediante a plataforma durante a mobilidade.

O uso da ferramenta non ten ningún custo para os participantes.

En que idioma se pode realizar o curso en liña de preparación lingüística?

A preparación lingüística pode realizarse na lingua oficial do país de destino ou de traballo dos participantes.

Última modificación: mércores, 02 decembro 2015

 

  • erasmus +


  • Este proxecto foi financiado co apoio da Comisión Europea. Esta comunicación é responsabilidade exclusiva do seu autor. A Comisión non é responsable do uso que poida facerse da información aquí difundida.