Prezos públicos

Prezos públicos

Acordo regulador do prezo público do programa DepoDesafío

Acordo regulador do prezo público de determinados servizos que se prestan no Centro Provincial de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico (CXCA)

Acordo regulador do prezo público polos servizos que se prestan nas instalacións deportivas do Centro Príncipe Felipe

Acordo regulador do prezo público polos servizos que se prestan no Centro Príncipe Felipe

Acordo regulador do prezo público pola prestación de servizos nos viveiros de Barro e Lalín

Prezo público pola venda de mapas

Prezo público pola prestación de servizos no centro de vacacións A Lanzada

Prezo público pola prestación de servizos de preparación e implantación de embrións na Finca de Mouriscade

Modificación do prezo público pola prestación de servizos de análise na Finca de Mouriscade

Modificación do acordo regulador do prezo público pola prestación de servizos de análise na Estación Fitopatolóxica Areeiro

Modificación do acordo regulador do prezo público pola venda de produtos da Estación Fitopatolóxica Areeiro

Prezo público polos servizos que se prestan na gardería da Cidade Infantil Príncipe Felipe

Prezo público pola prestación do servizo intermunicipal de lacería, acollida, tratamento sanitario e outros dos cans recollidos no ámbito territorial dos concellos adheridos ó convenio marco provincial para a prestación deste servizo.

Prezo público polos servizos de reprodución de fondos do Museo provincial

Última modificación: mércores, 10 xuño 2020