Premios Provinciales a la Juventud

II Premios Provinciais á Xuventude

A Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Cohesión Social e Xuventude, pon en marcha a segunda convocatoria dos Premios Provinciais á Xuventude, co ánimo de promover o talento e o potencial das e dos mozos da nosa provincia.

As modalidades de participación son as seguintes: iniciativa social, iniciativa empresarial, blogs, educación en valores, traballo musical, traballo literario (narrativa e poesía) e fotografía orixinal.

AVISO: A resolución do xurado farase pública unha vez entregados os premios nun acto que se celebrará no último trimestre do ano.

As obras presentaranse tal e como se recolle nas bases.

1.       Preinscrición

  • Cubrir os datos no modelo oficial de solicitude web e pulsar o botón "enviar"
  • Unha vez realizado o envío, descargar e imprimir o xustificante electrónico xerado pola web
  • O xustificante electrónico xerado durante o proceso de preinscrición presentarase, debidamente asinado, no Rexistro xeral da institución provincial ou en calquera das oficinas descritas nas bases xunto coa documentación necesaria, segundo os prazos indicados na base oitava

2.      Entrega de proxectos

  • A entrega de proxectos poderá realizarse unha vez a persoa solicitante reciba un SMS de cortesía no seu teléfono móbil e un correo electrónico indicando a validación da súa solicitude
  • Este correo electrónico incluirá como documento adxunto o modelo "anexo I" cun código único xerado a partir da validación da preinscrición
  • Descargar, imprimir, cubrir o campo "título da obra" e presentar debidamente asinado no Rexistro da Deputación ou en calquera das oficinas descritas nas bases, xunto co proxecto.

Os proxectos deben incluír necesariamente a documentación que se indica nas bases segundo a categoría a que se opte.

Para calquera aclaración sobre o contido das bases poderá poñerse en contacto co Servizo de Cohesión Social e Xuventude a través do teléfono 986 804 100 ou do seguinte enderezo de correo electrónico: cohesionsocialexuventude@depo.es

Vídeos

Gala dos Primeiros Premios á Xuventude

   


29-11-2017 Gala dos Primeiros Premios á Xuventude