Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Procesos selectivos - Convocatoria libre

Convocatoria de varios procesos selectivos, acceso libre, para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral, incluídas en varias ofertas de emprego

 

Convocatoria do 26 de xuño de 2020

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluídas na Oferta de Emprego Público do ano 2018 (CL2020F)

 • Unha praza de técnica ou técnico superior en Medio Ambiente, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico/a superior, integrada no grupo A1, polo sistema de oposición libre
 • Unha praza de técnica ou técnico de mantemento, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico medio, integrada no grupo A2, polo sistema de oposición libre.
 • Unha praza de auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, integrada no grupo C2, polo sistema de oposición libre.
 • Unha praza de ordenanza encadrada na escala de Administración xeral, subescala subalterna, integrada no grupo E, polo sistema de oposición libre. Reservada para persoas con discapacidade intelectual.

Convocatoria do 30 de decembro de 2019

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluídas na oferta de emprego público do ano 2016:

 • Unha praza de arquitecto/a técnico/a, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase Técnico medio e integrada no grupo A2, por quenda libre
 • Unha praza de técnico/a auxiliar de proxectos, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre
 • Unha praza de técnico/a informático/a, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre.
 • Unha praza de administrativo/a de administración xeral encadrada na escala de Administración Xeral, subescala administrativa e integrada no grupo C1, por quenda libre.

Convocatoria do 31 outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL 2019 O)

Tramitación en sede.depo.gal

 • Dúas prazas de técnica ou técnico de Administración xeral, quenda libre
 • Unha praza de técnica ou técnico de Xestión tributaria, quenda libre
 • Dúas prazas de técnica ou técnico auxiliar en Educación nocturna, quenda libre
 • Unha praza de administrativa ou administrativo de Administración xeral, quenda libre
 • Tres prazas de técnica ou técnico auxiliar en Educación diúrna, quenda libre
 • Dúas prazas de auxiliar de Administración xeral, quenda libre

Convocatoria do 22 de outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL 2019 S)

Tramitación en sede.depo.gal

Última modificación: martes, 14 xullo 2020