Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Procesos selectivos - Convocatoria libre

Convocatoria de varios procesos selectivos, acceso libre, para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral, incluídas en varias ofertas de emprego

 

Convocatoria do 31 outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL 2019 O)

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto, e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG)

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado "217424 Procedementos de selección para o acceso ao emprego público", dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra

  • Dúas prazas de técnica ou técnico de Administración xeral, quenda libre
  • Unha praza de técnica ou técnico de Xestión tributaria, quenda libre
  • Dúas prazas de técnica ou técnico auxiliar en Educación nocturna, quenda libre
  • Unha praza de administrativa ou administrativo de Administración xeral, quenda libre
  • Tres prazas de técnica ou técnico auxiliar en Educación diúrna, quenda libre
  • Dúas prazas de auxiliar de Administración xeral, quenda libre

Convocatoria do 22 de outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL 2019 S)

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto, e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG)

As solicitudes presentaranse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario normalizado "217424 Procedementos de selección para o acceso ao emprego público", dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra

Convocatoria de marzo de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas e postos vacantes no cadro funcionario e laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2016, 2017 e 2018.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Última modificación: martes, 10 decembro 2019