Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Procesos selectivos - Convocatoria libre

Convocatoria de varios procesos selectivos, acceso libre, para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral, incluídas en varias ofertas de emprego

 

Convocatoria do 30 de decembro de 2019

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluídas na oferta de emprego público do ano 2016:

  • Unha praza de arquitecto/a técnico/a, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase Técnico medio e integrada no grupo A2, por quenda libre
  • Unha praza de técnico/a auxiliar de proxectos, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre
  • Unha praza de técnico/a informático/a, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase auxiliar e integrada no grupo C1, por quenda libre.
  • Unha praza de administrativo/a de administración xeral encadrada na escala de Administración Xeral, subescala administrativa e integrada no grupo C1, por quenda libre.

Convocatoria do 31 outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL 2019 O)

Tramitación en sede.depo.gal

  • Dúas prazas de técnica ou técnico de Administración xeral, quenda libre
  • Unha praza de técnica ou técnico de Xestión tributaria, quenda libre
  • Dúas prazas de técnica ou técnico auxiliar en Educación nocturna, quenda libre
  • Unha praza de administrativa ou administrativo de Administración xeral, quenda libre
  • Tres prazas de técnica ou técnico auxiliar en Educación diúrna, quenda libre
  • Dúas prazas de auxiliar de Administración xeral, quenda libre

Convocatoria do 22 de outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019 (CL 2019 S)

Tramitación en sede.depo.gal

Convocatoria de marzo de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas e postos vacantes no cadro funcionario e laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2016, 2017 e 2018.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG).

Última modificación: luns, 17 febreiro 2020