Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Procesos selectivos - Convocatoria libre

Convocatoria de varios procesos selectivos, acceso libre, para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral, incluídas en varias ofertas de emprego

Normas xerais a seguir para a celebración dos exercicios dos procesos selectivos convocados como consecuencia do novo escenario creado pola pandemia COVID-19 (pdf)

Convocatorias e tramitación en www.sede.depo.gal

Última modificación: luns, 02 novembro 2020