Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Procesos selectivos - Promoción interna

Convocatoria de varios procesos selectivos, promoción interna, para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral, incluídas en varias ofertas de emprego

Normas xerais a seguir para a celebración dos exercicios dos procesos selectivos convocados como consecuencia do novo escenario creado pola pandemia COVID-19 (pdf)

 

Convocatoria do 26 de xuño de 2020

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra incluídas na oferta de emprego público dos anos 2018 e 2019 e reservadas á quenda de promoción interna (CPI2020F):

 • Dúas prazas de técnica ou técnico medio de Xestión tributaria, integradas no grupo A2, polo sistema de concurso oposición

Convocatoria do 30 de decembro de 2019

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2016 e 2019 e reservadas á quenda de promoción interna:

 • Unha praza de técnico/a superior, encadrada na escala de Administración Especial, subescala técnica, clase superior integrado no grupo A1 por quenda de promoción interna.
 • Unha praza de vixilante, encadrada na escala de Administración Especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo C1, por quenda de promoción interna.
 • Unha praza de condutora ou condutor maquinista, integradas no grupo C2 da escala de Administración especial, subescala servizos especiais, por quenda de promoción interna.

Convocatoria do 31 outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas e postos vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo da Deputación, incluídas na OEP dos anos 2018 e 2019 reservadas á quenda de promoción interna (CPI 2019 O)

Tramitación en sede.depo.gal

 • Unha praza de técnica ou técnico superior, quenda de promoción interna
 • Unha praza de técnica ou técnico medio de Administración xeral, quenda de promoción interna
 • Unha praza de técnica ou técnico medio xurídico, quenda de promoción interna
 • Unha praza de técnica ou técnico auxiliar electromecánico, quenda de promoción interna
 • Sete prazas de administrativa ou administrativo de Administración xeral, quenda de promoción interna
 • Unha praza de oficiala ou oficial de Costura e Roupeiro por promoción interna horizontal

Convocatoria de 22 de outubro de 2019

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas e postos vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo da Deputación, incluídas na OEP dos anos 2018 e 2019 reservadas á quenda de promoción interna (CPI 2019 S)

Tramitación en sede.depo.gal

 • Dúas prazas de coordinadora ou coordinador de brigadas, quenda de promoción interna
 • Un posto de traballo de encargada ou encargado de montaxe, quenda de promoción interna
 • Un posto de traballo de encargada ou encargado de carpintería, quenda de promoción interna

Última modificación: venres, 04 setembro 2020