Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Convocatoria de xefatura de sección de conservación e explotación adscrito ao Servizo Infraestruturas e Vías Provinciais

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir temporalmente o posto de traballo de xefatura de sección de conservación e explotación adscrito ao Servizo Infraestruturas e Vías Provinciais.

 

O modelo de solicitude pódese descargar en https://sede.depo.gal

Última modificación: luns, 27 xaneiro 2020