Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Convocatoria de xefatura do Servizo de Arquitectura e Urbanismo

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir o posto de traballo de xefatura de Servizo de Arquitectura e Urbanismo, polo sistema de libre designación.

 

O modelo de solicitude pódese descargar en https://sede.depo.gal

Última modificación: luns, 17 febreiro 2020