Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Convocatoria de xefatura dos Servizos técnicos de Infraestruturas e Vías Provinciais

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir o posto de traballo de xefatura dos servizos técnicos de infraestruturas e vías provinciais, polo sistema de libre designación.

 

O modelo de solicitude pódese descargar en https://sede.depo.gal

Última modificación: venres, 17 xaneiro 2020