Programa de mantenimiento de los campos de fútbol

Actuacións

Para esta convocatoria vaise poñer á disposición dos concellos, ademais dos elementos de transporte, a seguinte maquinaria:

Para os campos de herba artificial:

 • Un tractor, que achegue forza motriz
 • Un apeiro subsolador-varredor

Para os campos de herba natural:

 • Un tractor, que achegue forza motriz
 • Un apeiro picador
 • Un apeiro escarificador
 • Un apeiro sementador

As actuacións obxecto de colaboración serán as seguintes:

Nos campos de herba artificial:

 • Limpeza e retirada de elementos vexetais e corpos estraños que se acumulan co paso do tempo (papeis, follas, tapóns etc.)
 • Descompactación do céspede e/ou a carga, con maquinaria especializada que incruste unhas púas de goma vibrantes para descompactar a carga sen danar o pavimento
 • Cepillado da cuberta artificial, cun cepillo especial para campos de fútbol de céspede artificial feito cunhas sedas que non danan a fibra e que redistribúen ben a carga
 • Receba mediante a reposición de area ou caucho coa axuda da maquinaria especializada

Nos campos de herba natural:

 • Escarificado para aumentar a densidade da herba
 • Picado da superficie para aireado da terra
 • Sementeira

A Deputación de Pontevedra proporcionará a maquinaria específica e a man de obra cualificada para utilizala.

Última modificación: martes, 27 febreiro 2018