Proxecto

Proxecto "Millennials" 2018

Plan de emprego para a mocidade da comarca de Deza

O Plan de emprego xuvenil da Deputación de Pontevedra integra accións formativas deseñadas e adaptadas ás necesidades da mocidade da comarca de Deza, así como ás necesidades do tecido empresarial desta comarca, no marco do Plan nacional de garantía xuvenil.

Esta formación permitiralles ás mozas e aos mozos mellorar a súa empregabilidade para acceder ao mercado laboral e recibir formación e asesoramento gratuíto.

Lanzaranse 7 accións formativas gratuítas, deseñadas e adaptadas ás necesidades das persoas no marco do Plan nacional de garantía xuvenil:

  • Temáticas dos cursos adaptadas ás necesidades do tecido empresarial
  • Duración estimada de 200 a 300 horas por curso
  • Desenvolvemento dos cursos entre abril e xuño

Participantes no proxecto "Millennials"

As e os participantes nos programas deberán cumprir os seguintes requisitos:

  • Ter entre 16 e 30 anos (ou a idade límite que no seu momento poida establecer o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil), estar en situación de desemprego e inscritas ou inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
  • Preferentemente da provincia de Pontevedra (en calquera caso sempre deben ser da Comunidade Autónoma de Galicia)
  • Superar o proceso de selección

Ademais, estes programas estarán destinados ás mozas e mozos que, cumprindo os requisitos anteriores, desexen mellorar as súas habilidades e capacidades para incorporarse ao mercado laboral por conta allea.

As accións formativas que se van desenvolver no 2018 son as seguintes:

Máis información:

 

  • Fondo Social Europeo
  •  
  • EOI

Última modificación: martes, 12 marzo 2019