Red SmartPeme

Rede SmartPeme

QUE É A REDE SMARTPEME?

É unha rede de puntos distribuídos polas diferentes comarcas da provincia de Pontevedra, atendida por persoal asesor cualificado en materia das TIC, na que se presta un servizo de información e asesoramento presencial e personalizado sobre as TIC e as novas tecnoloxías.

A QUEN VAI DIRIXIDA?

Os destinatarios dos servizos de SmartPeme son as autónomas e autónomos e as micropemes da provincia de Pontevedra; dáselles prioridade a aquelas empresas de cinco traballadores ou menos cun volume de negocios anual inferior a 2 millóns de euros.

Este colectivo engloba máis de 64.000 pequenas empresas e constitúe máis do 92 % do tecido empresarial da provincia.

CALES SON Os SEUS OBXECTIVOS?

 • Potenciar o desenvolvemento económico da provincia a través das TIC
 • Aumentar a produtividade e competitividade das pequenas empresas mediante o uso máis eficiente das novas tecnoloxías e fomentar o uso das TIC
 • Introducir a innovación nos procesos produtivos dos produtos e servizos das pequenas empresas
 • Facilitar a implantación do comercio electrónico entre as autónomas e autónomos e as micropemes
 • Potenciar o labor dos axentes chave da provincia no tecido empresarial

 

PUNTOS SMARTPEME

A rede de puntosSmartPeme conta con seis centros, distribuídos estratexicamente por toda a provincia de Pontevedra, que lles achegan os servizos da rede a autónomas e autónomos e a micropemes. Cada punto SmartPeme conta con persoal de asesoramento TIC altamente cualificado e coñecedor do tecido empresarial das diferentes comarcas. Deste xeito:

 • Desde o punto SmartPeme de Pontevedra, ademais de coordinar, deseñar, controlar e realizar o seguimento de toda a rede, préstanselles servizos TIC ás autónomas e autónomos e ás pequenas empresas das comarcas de Pontevedra e O Morrazo
 • Desde o punto SmartPeme de Cambados préstaselles servizo ás comarcas do Salnés e Caldas
 • Desde o punto SmartPeme de Lalín préstaselles servizo ás comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes
 • Desde o punto SmartPeme de Ponteareas préstaselles servizo ás comarcas do Condado e da Paradanta
 • Desde os puntos SmartPeme do Porriño e Vigo préstaselles servizo ás comarcas de Vigo e O Baixo Miño

PREGUNTAS FRECUENTES

Nos puntos SmartPeme dáse solución a cuestións coma:

 • Como podo aforrar nos gastos de comunicación?
 • Que preciso para conectarme a internet?
 • É seguro operar coa banca en liña?
 • Que utilidade ten a sinatura electrónica?
 • Que me proporciona e que vantaxes ten o comercio electrónico?
 • Podo xestionar eu mesmo as redes sociais da miña empresa?
 • Cales son as ferramentas informáticas de xestión?
 • Como podo emitir facturas electrónicas?
 • Que subvencións e axudas teño para incorporar as TIC á miña pequena empresa?
 • Como aplico as novas tecnoloxías ao meu negocio?

Última modificación: venres, 09 febreiro 2018