Regulamentos

Regulamentos

Regulamento do Consello Asesor do Museo de Pontevedra

Regulamento de Organización e Funcionamento Institucional do Centro Príncipe Felipe

Regulamento para un uso inclusivo das linguaxes na Deputación

Regulamento orgánico da Deputación

 Regulamento da Administración Electrónica da Deputación

Regulamento do servizo de colaboración na xestión de sancións de tráfico. ORAL

Última modificación: luns, 03 febreiro 2020