Relación coa cidadanía

Relación coa cidadanía

A Deputación de Pontevedra quere manter un diálogo permanente coa cidadanía, escoitar as súas suxestións e demandas, facilitar toda a información necesaria para as súas consultas e trámites, e fomentar a participación e interacción coa administración. Neste apartado ponse a disposición dos veciños e veciñas a documentación e formularios necesarios para acceder á información pública, realizar xestións e expoñer cuestións de interese relacionadas coa institución.

Última modificación: venres, 04 xaneiro 2019