Servizo de Museo da Deputación de Pontevedra

Nova identidade gráfica do Museo de Pontevedra

Museo de Pontevedra, referente cultural en Galicia pola súa traxectoria e os fondos históricos e artísticos de incalculable valor que alberga, renova a súa identidade gráfica 75 anos despois da creación da súa imaxe corporativa primixenia.

A Deputación abre un prazo de dez días hábiles para a presentación de porfolios, que deben incluír traballos que poidan ter relación co obxecto da renovación da identidade visual do museo. Tras examinalos o Consello Asesor da institución encargará a catro candidato/as que elaboren as súas propostas de deseño da nova imaxe do museo. Valorarase a orixinalidade, innovación e a transmisión dos valores da institución, e as propostas deben proxectar a diversidade, singularidade, liderado e excelencia do museo.  O importe do contrato ascende a 12.000 euros (sen IVE).

Última modificación: mércores, 19 febreiro 2020