Servizos á cidadanía

Centros

A Deputación dispón dunha rede de centros e oficinas que prestan diversos servizos de atención directa á cidadanía, desde información turística e asesoramento empresarial ata servizos de rexistro ou análises fitopatolóxicas.