Servizos á cidadanía

Uso de instalacións

A Deputación pon á súa disposición diferentes espazos e instalacións: