Servizos á cidadanía

Solicitude de instalacións e taxas Centro Príncipe Felipe

Segundo o sinalado na Orde SND/388/2020, do 3 de maio, pola que se establecen as condicións para apertura ao público de determinados comercios e servizos, e apertura de arquivos, así como para a práctica do deporte profesional e federado, as instalacións deportivas da Deputación de Pontevedra situadas no Centro Príncipe Felipe permanecerán pechadas para calquera práctica deportiva ata novo aviso.

Taxas

 

Última modificación: mércores, 15 xullo 2020