Subvencións ás cooperativas agrogandeiras da provincia

Subvencións para apoiar as entidades agrogandeiras en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola e gandeiro que teñan como obxecto a comercialización, a transformación e valorización das producións; a formación técnica e a innovación tecnolóxica; o uso de enerxías renovables; as actuacións para mellorar a calidade dos produtos; os investimentos para construcións, equipamentos, instalacións, reparacións en edificios e os seus accesos, mobiliario, e outros que sirvan para mellorar os servizos que prestan estas entidades.

As axudas para maquinaria agrícola non serán compatibles con outras axudas para o mesmo fin.

Poderá solicitar estas axudas calquera cooperativa agrogandeira legalmente constituída da provincia de Pontevedra.

Subvencións concedidas

Última modificación: luns, 12 abril 2021