Subvencións a deportistas de elite e promesas DepoDAN e DepoPROMESA

Subvencións a deportistas de elite e promesas DepoDAN e DepoPROMESA

Esta convocatoria ten por obxecto establecer as bases reguladoras da concesión de bolsas destinadas a apoiar as e os deportistas que compiten de maneira individual ou por parellas, da provincia de Pontevedra, e que obtivesen o recoñecemento como DEPO-DAN ou DEPO-PROMESA na lista de persoas deportistas recoñecidas e non recoñecidas nas categorías DEPO-DAN e DEPO-PROMESA publicada no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) núm. 51 do 13 de marzo de 2019.

As solicitudes deberán realizarse preferentemente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación das bases da convocatoria e do extracto no BOPPO

 

Convocatoria para regular a calificación

Esta convocatoria ten por obxecto establecer as bases polas que se regula a cualificación das e dos deportistas que compiten de maneira individual ou por parellas para o seu recoñecemento como deportistas de alto nivel (DEPO-DAN) ou deportista promesa (DEPO-PROMESA) da provincia de Pontevedra, así como a regulamentación das axudas e beneficios establecidos pola Deputación para estas persoas.

Última modificación: xoves, 05 setembro 2019