Cultura

Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para participar en festivais, certames e concursos de música e baile no ámbito internacional do año 2020

Subvencións para promover, fomentar e difundir a música tradicional galega nas súas variadas e múltiples vertentes e estilos ás entidades sen fins de lucro da provincia de Pontevedra que vaian participar en festivais, certames e concursos de ámbito internacional que se desenvolvan fóra do territorio nacional entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020 e que teñan relevancia para os intereses provinciais.

Última modificación: xoves, 04 xuño 2020