Imaxe representativa do tema Turismo, comercio e consumo

Subvencións para actuacións e actividades de carácter turístico durante o ano 2019

Subvencións para o fomento do turismo e a profesionalización do sector turístico da provincia así como para a realización de actividades con repercusión turística provincial, durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2019

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

Subvencións concedidas en 2019

Última modificación: mércores, 30 outubro 2019