Cofradías pescadoras

Subvencións ás confrarías de pescadores e pescadoras, federación de confrarías e agrupacións de mariscadoras

Subvencións para apoiar as confrarías, a federación e as agrupacións de mariscadoras en proxectos e actuacións que teñan como obxecto a comercialización e a valorización das producións; a formación técnica e o asesoramento; a divulgación e o uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e o aforro enerxético; o material para a vixilancia das producións; os investimentos para construcións, equipamentos, instalacións, reparacións en edificios e mantemento dos locais das confrarías e lonxas, e outros que sirvan para mellorar os servizos que lles prestan ás persoas socias.

Poderán solicitar estas axudas tanto as confrarías de pescadoras e pescadores coma a federación de confrarías ou as agrupacións de mariscadoras, co requisito nos tres casos de que estean legalmente constituídas e que pertenzan á provincia de Pontevedra.

Subvencións concedidas

Última modificación: luns, 12 abril 2021