Cofradías pescadoras

Subvencións ás confrarías de pescadores e pescadoras, federación de confrarías e agrupacións de mariscadoras

Subvencións dirixidas ás confrarías de pescadores e pescadoras, federación de confrarías e agrupacións de mariscadoras da provincia de Pontevedra para actividades e investimentos

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará pasados 30 días naturais

Subvencións concedidas polo Servizo de Medio Ambiente (maio) (BOPPO 24/05/2019)

 

2018

Xustificación

O prazo para a xustificación será ata o 31 de marzo de 2019

Subvencións concedidas polo Servizo de Medio Ambiente (xuño) (BOPPO 20/07/2018)

Última modificación: martes, 17 setembro 2019