Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións a clubs deportivos que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2019

Convocatoria de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2019

O prazo de presentación de solicitudes será do 25 de xaneiro ao 25 de febreiro

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal), de acordo co establecido no artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPACAP)

 

Convocatoria año 2018

Xustificación

Subvencións concedidas

Última modificación: xoves, 02 maio 2019