Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro para actividades deportivas no ano 2018

Concesión de axudas e subvencións públicas destinadas a promover, fomentar e impulsar as actividades deportivas, segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia

Subvencións concedidas e non concedidas

Última modificación: venres, 07 decembro 2018