Imagen representativa del tema Deportes

Subvencións dirixidas a asociacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro para actividades deportivas no ano 2018

Concesión de axudas e subvencións públicas destinadas a promover, fomentar e impulsar as actividades deportivas, segundo os principios de obxectividade, concorrencia competitiva, publicidade e transparencia

  

O novo prazo para presentar as solicitudes para a modalidade de rugby comezará ao día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o día 15 de novembro de 2018