Lengua

Subvencións dirixidas aos concellos para as actividades de dinamización da lingua galega

A Deputación concederá subvencións para as actividades encamiñadas á dinamización da lingua galega co fin de potenciar o uso do noso idioma no ámbito socioeconómico e, en xeral, en todos os sectores de importancia que teñan repercusión social, e para as actividades que organicen os concellos no seu termo municipal dirixidas a promover, fomentar e difundir o emprego da lingua galega.

A Deputación de Pontevedra concederá, en réxime de concorrencia competitiva, axudas económicas dirixidas aos concellos da nosa provincia de menos de 50.000 habitantes para as actividades que fomenten o uso e o prestixio do galego no conxunto da sociedade e que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021  a través das seguintes accións:

 • Fomento da creación e difusión cultural en lingua galega
  • Certames literarios e xornalísticos
  • Creación audiovisual e literaria
  • Feiras e eventos que promovan a creación en lingua galega
 • Sociolingüística e toponimia
  • Estudos e publicacións sobre sociolingüística
  • Xornadas e publicacións de recuperación da toponimia
 • Fomento do emprego do galego no comercio e na industria
  • Xornadas, campañas e publicacións para a dinamización comercial en lingua galega
 • Recoñecementos e distincións
  • Actividades, accións e publicacións relacionadas coa conmemoración do Día das Letras Galegas ou que recoñezan o labor de persoas ou colectivos que aposten polo galego

Subvencións concedidas

Última modificación: luns, 08 marzo 2021