Cultura

Subvencións dirixidas a entidades para as actividades culturais

Subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para promover, fomentar e difundir as actividades culturais que organicen as entidades culturais sen fins de lucro da provincia de Pontevedra no seu ámbito territorial e, excepcionalmente, fóra da comunidade autónoma cando teñan relevancia para os intereses provinciais. Serán prioritarias nesta convocatoria as accións tendentes a mellorar a calidade de todas as manifestacións culturais, en especial as actividades dirixidas á reivindicación e á difusión do patrimonio material e inmaterial da provincia de Pontevedra, contribuíndo deste xeito á difusión, ao mantemento e á recuperación da nosa cultura e das nosas tradicións.

Poderán ser obxecto de financiamento as seguintes actividades:

  • Actividades para a posta en valor do patrimonio inmaterial propio das vilas e comarcas da nosa provincia (costumes, tradicións, etnografía, crenzas e mitos)
  • Festivais, mostras, encontros e certames culturais
  • Certames e actividades de posta en valor da pintura, a escultura, a arquitectura e a banda deseñada
  • Intercambios culturais para potenciar o patrimonio musical fóra da Comunidade Autónoma de Galicia

Subvencións concedidas:

  • 2020 (BOPPO 30/10/2020)
  • 2019 (BOPPO 10/10/2019)

Última modificación: xoves, 13 maio 2021