Imaxe representativa do tema Axudas

Subvencións a entidades locais da provincia para entrega de desfibriladores

Convocatoria de subvencións a entidades locais da provincia con poboación inferior a 20.000 habitantes para entrega de desfibriladores durante o exercicio 2019.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal.

O prazo para a presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e o seu extracto no BOPPO

Última modificación: venres, 14 xuño 2019