Cultura

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais na provincia

Convocatoria de  axudas económicas para o apoio ao desenvolvemento e á organización de festivais e certames na provincia de Pontevedra durante o 2018

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO e rematará o 28 de marzo de 2018