Igualdade

Subvencións para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero

Convocatoria de subvencións da institución provincial dirixidas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven proxectos, programas e actividades para conseguir que a igualdade entre mulleres e homes sexa real e efectiva e fomentar medidas de protección integral contra a violencia machista durante 2018

O prazo para a presentación de solicitudes será de 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO