Igualdade

Subvencións para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero

Convocatoria de subvencións da institución provincial dirixidas ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos, programas e actividades para a consecución da igualdade entre mulleres e homes e a loita contra a violencia machista na provincia de Pontevedra durante o ano 2021.

Subevencións concedidas:

Última modificación: venres, 26 febreiro 2021