Imaxe representativa do tema Turismo, comercio e consumo

Subvencións para a dotación de persoal á rede de oficinas de Turismo Rías Baixas

Subvencións para o financiamento dos custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de Turismo Rías Baixas.

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partido do día seguinte ao da publicación da convocatoria e do extracto no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra https://sede.depo.gal (CÓDIGO SIA 1934732)

Subvencións concedidas

Última modificación: xoves, 25 abril 2019