Imaxe representativa do tema Turismo, comercio e consumo

Subvencións para a dotación de persoal á rede de oficinas de Turismo Rías Baixas

Bases para a concesión de subvencións públicas destinadas a financiar os custos de persoal das oficinas de información de Turismo Rías Baixas durante o ano 2020.

Poderán solicitar estas subvencións as entidades locais que integran a Administración local da provincia de Pontevedra e as entidades de dereito público e organismos públicos vinculados ou dependentes delas que cumpran unha serie de requisitos.

As subvencións outorgaranse segundo os principios de concorrencia competitiva, obxectividade e publicidade. Soamente se concederá unha axuda para a contratación dunha persoa informadora a cada entidade solicitante, agás ás entidades declaradas como "municipio turístico", ás que se lles poderá conceder unha axuda para a contratación de dúas persoas informadoras.

O obxectivo da convocatoria é colaborar no fomento do turismo e na profesionalización do sector na provincia de Pontevedra.

Subvencións concedidas 2020

Última modificación: xoves, 29 outubro 2020