Cultura

Subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural 2019

Convocatoria de subvencións para a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural, dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra para o ano 2018

O prazo para a presentación de solicitudes empezará o día seguinte ao da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará o 8 de febreiro de 2019

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal

Última modificación: mércores, 09 xaneiro 2019