Imaxe representativa do tema Medio Ambiente

Subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais

Convocatoria de subvencións a concellos destinadas á mellora dos montes mediante a creación de parques forestais

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra, https://sede.depo.gal

Subvencións concedidas

Última modificación: luns, 17 xuño 2019