Subvenciones para ediciones 2019

Subvencións para edicións do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico

Convocatoria do Servizo de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra de subvencións públicas destinadas á edición en formato papel e a edicións audiovisuais, mixtas e noutros formatos especiais coma braille que se editen durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020, coa finalidade de colaborar na difusión de traballos en lingua galega considerados de interese para a permanencia, o recoñecemento e a identidade da cultura galega a través do tempo.

Última modificación: mércores, 15 xullo 2020