Cultura

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para apoiar o desenvolvemento de festivais musicais e de artes escénicas na provincia de Pontevedra

Convocatoria de concesión de axudas para apoiar o desenvolvemento e organización de festivais e certames de artes escénicas e de música na provincia de Pontevedra dentro do ano 2019.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Deputación de Pontevedra (https://sede.depo.gal)

O prazo para a presentación de solicitudes empezará a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e o seu extracto no BOPPO e rematará o 15 de marzo de 2019

 

2018

Xustificación

O prazo para a xustificación será ata o 28 de febreiro de 2019

Subvencións concedidas (BOPPO 19/09/2018)

Última modificación: mércores, 13 marzo 2019