Xornada

Subvencións para plans de mobilidade sustentable

Subvencións para impulsar a planificación estratéxica nos concellos fomentando unha mobilidade sustentable que supoña un cambio de paradigma no tocante a facilitar o acceso universal das persoas aos bens, servizos e equipamentos aos que teñen dereito

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Última modificación: luns, 10 febreiro 2020